Welkom!

Werken binnen een cross-overs talentenprogramma is uitdagend. Samenwerken met mensen uit andere sectoren en praktijken vraagt om andere invulling van het talentenprogramma. Hoe de inregeling van het talentenprogramma er uitziet, is afhankelijk van de ambities die je nastreeft. Dat wordt helder uit het korte onderzoek van programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK. Door het houden van focusgroepsessies met talentenprogramma’s, is inzichtelijk geworden welke type talentenprogramma’s en hun modelmatige aanpak er te definiëren zijn en welke kritieke succesfactoren bijdragen aan de ontwikkeling van het talentenprogramma. De uitwerking van deze bevindingen is vormgegeven in de roos van cross-over talentenprogramma’s. Deze roos is gedigitaliseerd in een rubric. In deze rubric worden de specifieke onderdelen voor het werken binnen een cross-overs programma beschreven volgens de drie modelmatige aanpakken. Het geeft zicht op de keuzes voor de vormgeving van het programma en groeimogelijkheden. Het invullen van deze Rubric helpt je om beter zicht te krijgen op de vormgeving van je eigen talentenprogramma én waar je graag naar toe zou willen ontwikkelen.

Aan de slag!

Form

Beantwoord alstublieft alle vragen

Klaar!

De Rubric(s) zijn ingevuld en kan nu geprint worden. Let op, de rubrics worden niet opgeslagen dus bewaar je kopie goed.

Kunt u alstublieft nog even wachten? Het document wordt momenteel voorbereid.

Visie op excellentie

Transdiciplinairiteit

Multidisciplinair

Interdisciplinair

Transdiciplinair

Keten en netwerk

Netwerk

Er is sprake van een netwerk tussen de onderwijsinstelling en haar partners in de regio

Er is sprake van een netwerk waarbij partijen en elkaar ontmoeten op initiatief van de regievoerder. Partners geven met elkaar invulling aan gedeelde opgaven

Er is sprake van een eco-systeem waarbij partners met elkaar werken aan maatschappelijke opgaven op basis van meerwaard een inbreng en (strategische) afspraken

Keten

Er is nauwelijks ketensamenwerking

Partijen in de keten zijn, indien nodig, betrokken bij uitvoering van projecten

Partijen in de keten zijn onderdeel van het eco-systeem en de onderliggende projecten

Cultuur en communityvorming

Cultuur

Er is nog geen sprake van een gezamenlijke cultuur. Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur

Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en iedere organisatie begrijpt elkaars cultuur. Er is sprake van een gemeenschappelijke taal en er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke cultuur

Er is sprake van een gemeenschappelijke taal en cultuur tijdens het samenwerking in de community

Community

Er is geen community maar wel een goede samenwerking tussen partners

Er is geen community maar hier wordt wel actief stappen op ondernomen

Er is sprake van een gemeenschappelijke community

Organisatie en sturing

Organisatie team

Er is sprake van een multidisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen van de onderwijsinstelling

Er is sprake van een interdisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen en lagen van de onderwijsinstelling dat samenwerkt met partners in de regio

Er is sprake van een transdisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen en lagen van de onderwijsinstelling en partners in de regio

Regie

De regie ligt bij de onderwijsinstelling (docent, projectleider of student)

De regie ligt bij de partners die samen aan een project werken

Er wordt geen regie ervaren, er is sprake van gedeeld eigenaarschap en leiderschap

Meerwaarde en relatie met het werkveld

SDG/Maatschappelijke opgave

Het heeft de voorkeur om in de opdrachten maatschappelijke opgaven te adresseren

De maatschappelijke opgaven staan centraal in de opdrachten

De maatschappelijke opgaven zijn de basis van de samenwerking en staan centraal in de opdrachten

Relatie bedrijfsleven

Het leren van de student staat centraal. Passende bedrijven en relaties worden gevraagd samen te werken met de onderwijsinstelling

Het belang van het leren van de student én het adresseren van de opgaven wordt samengebracht in passende projecten

Het realiseren van innovatie om de maatschappelijke opgaven te adresseren staat centraal. Het leren van de studenten is hierin een onderdeel

Team

Rollen

Er is sprake van een onderwijsteam dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, coach en makelaar bedrijven.

Er is sprake van een gemengd team (onderwijs en bedrijf) dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, expert, coach en makelaar

Er is sprake van een gemengd team (onderwijs, bedrijven en overheid) dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, expert, coach, innovator, boundary crosser, onderwijskundige, HR en (intern en extern) boegbeeld

Groei

Het team is gericht op het behouden van de kwaliteit

Het team is gericht op vernieuwing met behoud van kwaliteit

Het team is gericht op innovatie en leren met behoud van kwaliteit

Visie op excellentie

Transdiciplinairiteit

Multidisciplinair

Interdisciplinair

Transdiciplinair

Keten en netwerk

Netwerk

Er is sprake van een netwerk tussen de onderwijsinstelling en haar partners in de regio

Er is sprake van een netwerk waarbij partijen en elkaar ontmoeten op initiatief van de regievoerder. Partners geven met elkaar invulling aan gedeelde opgaven

Er is sprake van een eco-systeem waarbij partners met elkaar werken aan maatschappelijke opgaven op basis van meerwaard een inbreng en (strategische) afspraken

Keten

Er is nauwelijks ketensamenwerking

Partijen in de keten zijn, indien nodig, betrokken bij uitvoering van projecten

Partijen in de keten zijn onderdeel van het eco-systeem en de onderliggende projecten

Cultuur en communityvorming

Cultuur

Er is nog geen sprake van een gezamenlijke cultuur. Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur

Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en iedere organisatie begrijpt elkaars cultuur. Er is sprake van een gemeenschappelijke taal en er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke cultuur

Er is sprake van een gemeenschappelijke taal en cultuur tijdens het samenwerking in de community

Community

Er is geen community maar wel een goede samenwerking tussen partners

Er is geen community maar hier wordt wel actief stappen op ondernomen

Er is sprake van een gemeenschappelijke community

Organisatie en sturing

Organisatie team

Er is sprake van een multidisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen van de onderwijsinstelling

Er is sprake van een interdisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen en lagen van de onderwijsinstelling dat samenwerkt met partners in de regio

Er is sprake van een transdisciplinair team dat bestaat uit leden van diverse afdelingen en lagen van de onderwijsinstelling en partners in de regio

Regie

De regie ligt bij de onderwijsinstelling (docent, projectleider of student)

De regie ligt bij de partners die samen aan een project werken

Er wordt geen regie ervaren, er is sprake van gedeeld eigenaarschap en leiderschap

Meerwaarde en relatie met het werkveld

SDG/Maatschappelijke opgave

Het heeft de voorkeur om in de opdrachten maatschappelijke opgaven te adresseren

De maatschappelijke opgaven staan centraal in de opdrachten

De maatschappelijke opgaven zijn de basis van de samenwerking en staan centraal in de opdrachten

Relatie bedrijfsleven

Het leren van de student staat centraal. Passende bedrijven en relaties worden gevraagd samen te werken met de onderwijsinstelling

Het belang van het leren van de student én het adresseren van de opgaven wordt samengebracht in passende projecten

Het realiseren van innovatie om de maatschappelijke opgaven te adresseren staat centraal. Het leren van de studenten is hierin een onderdeel

Team

Rollen

Er is sprake van een onderwijsteam dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, coach en makelaar bedrijven.

Er is sprake van een gemengd team (onderwijs en bedrijf) dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, expert, coach en makelaar

Er is sprake van een gemengd team (onderwijs, bedrijven en overheid) dat rollen vervult als coordinator, vakinhoudelijk begeleider, expert, coach, innovator, boundary crosser, onderwijskundige, HR en (intern en extern) boegbeeld

Groei

Het team is gericht op het behouden van de kwaliteit

Het team is gericht op vernieuwing met behoud van kwaliteit

Het team is gericht op innovatie en leren met behoud van kwaliteit